Apunts metodològics -Sembrant cures

Apunts metodològics

Compartim en aquest espai alguns detalls sobre la metodologia emprada al llarg de les diferents fases del procés «Sembrant cures per cultivar canvis».

Els tallers participatius han perseguit els objectius següents:

  • Sensibilitzar sobre la importància de la incorporació de la perspectiva feminista i l’ètica de la cura.
  • Visibilitzar totes les experiències i veus.
  • Diagnosticar de manera participativa l’estat de l’ètica de la cura i la perspectiva feminista.
  • Identificar indicadors per a la guia i les recomanacions.
  • Detectar les necessitats de les entitats en relació amb l’ús de la guia.

Es fan 5 sessions, de 2,5 hores cadascuna, on es treballen les temàtiques següents: L’ètica de la cura a les organitzacions de Lafede.cat; Efectes relacionals quotidians de la cura o no cura vers les persones de les organitzacions; Efectes de l’estructura, la cultura organitzacional i els lideratges en la participació, l’equitat i la inclusió; Mecanismes, accions i pràctiques per transversalitzar l’ètica de la cura, i Avaluació de les pràctiques de cures i mecanismes per garantir la seva continuïtat i sostenibilitat.

La recollida d’informació sobre el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere i l’ètica de la cura es fa a través de tallers participatius, qüestionaris a entitats (alguns es responen de forma individual i altres de forma col·lectiva) i entrevistes personals a persones rellevants en l’impuls i l’aposta pel projecte.

S’obtenen respostes de 26 entitats i 72 persones. De mitjana, les entitats que responen al qüestionari estan formades:

  • Per un 43% d’homes i un 57% de dones a les juntes
  • Per un 39% d’homes i un 61% de dones a l’equip tècnic
  • Per un 44% d’homes i un 56% de dones al personal voluntari

Pel que fa a les entrevistes, se’n fan tres: Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat (2013-2017); Susana Agüera, tècnica de projectes d’Enginyeria Sense Fronteres, i David Bondia, de l’Institut dels Drets Humans de Catalunya (IDHC). Totes elles són persones representatives dels diversos àmbits de treball de Lafede.cat (pau, drets humans i desenvolupament).

La informació extreta d’aquestes entrevistes fa referència a les mancances detectades i les possibilitats de millora de cadascun dels àmbits treballats i està inclosa a l’apartat «Situació de les entitats» de cadascun dels eixos.