Procés participatiu -Sembrant cures

Procés participatiu

L’origen del procés «Sembrant cures per cultivar canvis» el trobem en el Pla de treball de 2016-2017, on Lafede.cat i les entitats federades es plantegen adaptar la seva cultura organitzativa a l’enfocament feminista i a l’ètica de la cura. El treball s’estableix a travésd’un procés d’aprenentatge col·lectiu en què les entitats puguin compartir experiències, reflexionar i identificar propostes i recomanacions per abordar les desigualtats de gènere de manera integral i així transformar les organitzacions des del punt de vista estructural, cultural i relacional. Aquest procéspersegueix els objectius següents:

  • Detectar i fer visibles les desigualtats estructurals de gènere en el si de les entitats i de Lafede.cat.
  • Fomentar l’ètica de la cura i la perspectiva i les pràctiques feministes en l’organització i cultura internes de Lafede.cat i de les seves entitats.
  • Sensibilitzar i apoderar tots els agents de les entitats federades i Lafede.cat per fomentar el canvi organitzacional amb perspectiva feminista i des de l’ètica de la cura.

El procés participatiu es divideix en tres fases:

  • 1a fase (2017). Es fa una diagnosi introductòria per copsar l’estat de les entitats federades i de la Lafede.cat, així com per mapejar les desigualtats de gènere des del punt de vista estructural. La diagnosi es difon entre les entitats.

La primera fase es tanca amb l’elaboració de la Guia d’autodiagnosi, una eina pensada perquè les entitats puguin canviar, de manera autònoma, la seva cultura organitzativa (discurs i pràctiques). La guia està estructurada en sis eixos temàtics, cadascun dels quals incorpora una descripció, un qüestionari d’autodiagnosi, exercicis de grup i consells per a la transformació de l’entitat.

  • 2a fase (2018). Es fa la revisió i validació de la guia. A partir de sis tallers, les entitats posen en pràctica la guia i proposen els canvis i les millores necessaris; també es facilita un espai on compartir les experiències i bones pràctiques en relació amb els processos interns de cada organització.
  • 3a fase (2019). Es comparteix el procés «Sembrant cures per cultivar canvis» i la guia amb entitats de l’entorn i entitats feministes, amb l’objectiu de generar sinergies en relació amb la incorporació de l’ètica de la cura a les organitzacions socials. També s’ofereix assessorament i suport a les entitats que vulguin posar en pràctica la guia.

En aquest procés ens acompanyen tres consultories: l’Observatori IQ i L’Esberla.