Glossari -Sembrant cures

Glossari

Aquest glossari és un recull de termes que s’utilitzen al llarg dels diversos eixos de treball que aborda la guia. També serveixen per comprendre la perspectiva conceptual des de la qual s’ha treballat la temàtica de cada eix. Per això, els conceptes que hi apareixen fan referència a la perspectiva feminista i l’ètica de la cura, al món del treball i les relacions laborals, a l’àmbit organitzatiu, o l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’educació per la pau i els Drets Humans, àmbits de treball de Lafede.cat.

Canvi organitzacional pro equitat de gènere: 

metodologia que parteix de la investigació-acció per tal de revisar el funcionament de les organitzacions, identificar els aspectes que es considera que prop

 ...
Canvi organitzacional pro equitat de gènere: 

metodologia que parteix de la investigació-acció per tal de revisar el funcionament de les organitzacions, identificar els aspectes que es considera que propicien les inequitats i proposar “experiments” de transformació. La metodologia COpEQ, en tant que procés de diagnosi i aprenentatge col•lectiu, busca i promou la representació de la multiplicitat de visions i la sensibilitat de les entitats; la captació real, significativa i propera de les construccions de les desigualtats a les organitzacions; la identificació dels obstacles que poden impedir el canvi (estructures, rutines, creences…); el disseny i la planificació col•lectiva de canvis, i l’apropiació personal i la identificació amb els canvis que es proposen.

Cultura de les organitzacions: 

conjunt de valors i símbols que s’activen, es negocien, transgredeixen… entre els diferents grups d’una organització.

Cultura de les organitzacions: 

conjunt de valors i símbols que s’activen, es negocien, transgredeixen… entre els diferents grups d’una organització.

Democràcia i presa de decisions: 

els models de participació defineixen les possibilitats d’accés a la informació i a la presa de decisions, i tenen efectes de gènere diferenciats.

Democràcia i presa de decisions: 

els models de participació defineixen les possibilitats d’accés a la informació i a la presa de decisions, i tenen efectes de gènere diferenciats.

Democràcia profunda: 

és aquella que té en compte aspectes marginats socialment com els sentiments, les emocions, les necessitats, la inclusió i la sostenibilitat de les organitza

 ...
Democràcia profunda: 

és aquella que té en compte aspectes marginats socialment com els sentiments, les emocions, les necessitats, la inclusió i la sostenibilitat de les organitzacions.

Estructura de les organitzacions: 

tots aquells procediments formals i informals de gestió de les relacions, la presa de decisions, la distribució de tasques i responsabilitats i els canals d’

 ...
Estructura de les organitzacions: 

tots aquells procediments formals i informals de gestió de les relacions, la presa de decisions, la distribució de tasques i responsabilitats i els canals d’informació en el si d’una organització.

Expressions de poder: 

les relacions de poder poden expressar-se de la manera següent: «poder sobre», «poder per», «poder amb» i «poder des de l’interior».

Expressions de poder: 

les relacions de poder poden expressar-se de la manera següent: «poder sobre», «poder per», «poder amb» i «poder des de l’interior».

Lideratges: 

processos de conducció i guiatge per transformar la realitat i fer realitat projectes i visions. En el seu exercici, l’ús que es fa del poder, així com l’ent

 ...
Lideratges: 

processos de conducció i guiatge per transformar la realitat i fer realitat projectes i visions. En el seu exercici, l’ús que es fa del poder, així com l’entramat de rangs i privilegis en què s’emmarca, són fonamentals. Un mal ús fa mal a les persones del nostre entorn i desmotiva els equips i col·lectius. Enfoquem el lideratge des d’una vessant múltiple, horitzontal, creativa, eficient, democràtica, sostenible i, evidentment, més curosa.

Mecanismes de gestió de conflictes: 

aquelles eines, dinàmiques o espais formals o informals d’abordatge dels malestars, dels conflictes, de les relacions i les persones involucrades.

Mecanismes de gestió de conflictes: 

aquelles eines, dinàmiques o espais formals o informals d’abordatge dels malestars, dels conflictes, de les relacions i les persones involucrades.

Privilegis: 

avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d’una càrrega. Cal veure qui obté aquest tracte de favor, en quins casos i per quins motius.

Privilegis: 

avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d’una càrrega. Cal veure qui obté aquest tracte de favor, en quins casos i per quins motius.

Rang: 

entès com la suma de privilegis, és una dinàmica, conscient i inconscient, externa i interna, per la qual ens mesurem, identifiquem o separem d’altres person

 ...
Rang: 

entès com la suma de privilegis, és una dinàmica, conscient i inconscient, externa i interna, per la qual ens mesurem, identifiquem o separem d’altres persones; depèn de la interacció entre les persones i els grups, és un procés fluid on el poder canvia.

Relacions de poder: 

entenent el poder com una xarxa de relacions múltiples, les relacions de poder entre dones i homes es configuren mitjançant la construcció social de la ident

 ...
Relacions de poder: 

entenent el poder com una xarxa de relacions múltiples, les relacions de poder entre dones i homes es configuren mitjançant la construcció social de la identitat de gènere (diferent socialització, divisió sexual del treball, diferents itineraris sexuals…) i de les pràctiques de dominació o submissió. Aquestes pràctiques, mitjançant diferents estratègies, s’insereixen o resisteixen en els cossos a través de la violència simbòlica, estructural i relacional.